Microsoft Office 365 16.0.12130.20272

Microsoft Office 365 16.0.12130.20272

Microsoft Corporation – Commercial – Windows Mac
ra khỏi 19 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Office 365 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 19.604 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office 365 là 16.0.12130.20272, phát hành vào ngày 04/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 16.0.12130.20272, được sử dụng bởi 52 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Office 365 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Microsoft Office 365 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office 365!

Cài đặt

người sử dụng 19.604 UpdateStar có Microsoft Office 365 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản